NEW YORK
18:55
LONDON
18:55
TOKYO
18:55
SYDNEY
18:55
PRÁVĚ SE NACHÁZÍTE: OBCHODNí PODMíNKY
Obchodní podmínky

1.
Smlouva mezi překladatelskou agenturou Hippo s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě objednávky překladu. Objednávku je nutné zadat písemnou formou (e-mail, fax, pošta). Objednávkou překladu zákazník zároveň akceptuje tyto podmínky.

2.
Překladatelská agentura Hippo s.r.o. se zavazuje zhotovit překlad ve sjednaném termínu, kvalitě a za domluvenou cenu. Agentura ručí za přeložené texty do výše jejich ceny.

3.
Překladatelská agentura považuje veškeré informace, získané na jednáních se zákazníky, ze zakázek nebo z textů poslaných k cenové kalkulaci překladu za přísně důvěrné.

4.
Podkladem pro cenovou kalkulaci překladu je platný ceník překladatelské agentury Hippo s.r.o. uveřejněný na webových stránkách www.hippo.cz, případně individuální ceník překladů odsouhlasený mezi zákazníkem a překladatelskou agenturou.

5.
Za překlad následně vystavujeme fakturu (u pravidelných zákazníků vždy jednou za uplynulý měsíc), jejíž splatnost je standardně 14 dní.

6.
Za poskytnuté překladatelské služby se zákazník zavazuje zaplatit sjednanou cenu. Při úmyslném neodůvodněném neuhrazení objednané zakázky je překladatelská agentura Hippo s.r.o. oprávněna postupovat dle uvážení.

7.
Storno již objednaného překladu je nutné zadat písemnou formou (e-mail, fax). Při zrušení překladu je zákazník povinen uhradit tu část překladu, kterou před zrušením objednávky stihl překladatel přeložit. Tato vyhotovená část bude také zákazníkovi předána.

8.
Překladatelská agentura se vždy snaží - není však povinna - reagovat na nevyžádané reklamy, e-maily a poptávky. V případě jakýchkoli dotazů na překlady a služby překladatelské agentury Hippo s.r.o. nás prosím kontaktujte.

Časté dotazy

Kolik normostran jste schopni denně přeložit?

Obvyklý počet překládaných NS za den je okolo 6 - 7 NS. Za překlady v těchto rozsazích neúčtujeme žádné příplatky za rychlost. Dopřejte nám, prosíme, dostatek času na vyhotovení Vašich zakázek.

Jak je to s expresními příplatky?

Expresní příplatky účtujeme pouze a jen po vzájemné dohodě se zákazníkem a pouze v nezbytných a odůvodněných případech, kdy je zakázku třeba vypracovat opravdu rychle. Neúčtujeme si žádné příplatky za práci o víkendech. Účtujeme si však příplatky, opět po dohodě se zákazníkem, za špatnou čitelnost výchozího textu /nekvalitní faxy, rukopisy atd./.

Jak zakázku objednat?

Zakázku můžete objednat e-mailem, faxem, poštou nebo telefonicky. Můžete nám také nejprve zaslat text k překladu s žádostí o jeho cenovou kalkulaci, kterou Vám obratem vypracujeme. Po odsouhlasení provedené a nazpět zaslané kalkulace nám zašlete závaznou objednávku s Vašimi fakturačními údaji a my začínáme na zakázce tímto okamžikem pracovat.

Jak mi zakázku doručíte?

Vyhotovenou zakázku Vám můžeme zaslat nazpět e-mailem, faxem nebo poštou. V případě zaslání zakázky poštou /nezbytné u soudně ověřených překladů, kde je překlad svázán s originálem a opatřen úřední pečetí překladatele/ je třeba počítat s určitou dobou, kterou pošta potřebuje na jeho doručení /1 - 2 dny/. Zakázku Vám můžeme zaslat také vypálenou na CD /zdarma/.

Musím zaplatit za zakázku při jejím převzetí?

Ne, nemusíte. Po odevzdání vyhotovené zakázky Vám zašleme fakturu se splatností 14 dní, jejíž včasné proplacení nás potěší.

Jaké formáty textových souborů překládáte?

Nejčastěji překládanými formáty dokumentů jsou soubory MS Word a MS Excel, ale s výstupem do souboru MS Word jsme schopni přeložit i soubory typu PDF /Acrobat Reader/.

Co mám dělat, když nebudu se zakázkou spokojen?

Reklamaci zakázky je nutno provést co nejdříve, nejdéle pak do 7 dní od jejího převzetí. V případě oprávněné reklamace zakázku přepracujeme a poskytneme Vám odpovídající cenovou kompenzaci - slevu. Za veškeré skutečnosti, které může chybné zpracování zakázky vyvolat, ručíme pouze do výše ceny této zakázky.

Husova 435
26101 Příbram IV
49°41'22.63"N
13°59'37.879"E
Tel.: +420 602 201 622, +420 602 456 365, +420 723 462 307
Fax: +420 318 402 111