NEW YORK
18:55
LONDON
18:55
TOKYO
18:55
SYDNEY
18:55
PRÁVĚ SE NACHÁZÍTE: VšEOBECNé PODMíNKY
Všeobecné podmínky:
 • Základní podmínky poskytování služeb naší agentury se řídí Obchodním zákoníkem.
 • Veškeré informace obsažené v jakékoliv zakázce jsou považovány za přísně důvěrné!!!
 • Příjem zakázek: Výchozí text k překladu nám můžete zaslat e-mailem, pomocí on-line formuláře, poštou či předat po dohodě osobně (pro zakázky jsme schopni si v rámci Příbrami a blízkého okolí bezplatně dojet). Nosičem dat může být disketa, CD, případně předloha na papíře.
 • Zpracování zakázek: Překlady provádíme v textovém editoru MS-WORD, v tabulkovém procesoru MS-Excel a v programech Acrobat /soubory PDF/ a MS-PowerPoint.
 • Finalizace zakázek: Hotovou zakázku Vám můžeme zaslat e-mailem, faxem, poštou /na nosiči nebo v tištěné podobě/, případně předat osobně. Tisk je možný ve formátu A3, A4 černobíle či barevně. V případě zájmu je možno zajistit kroužkovou vazbu. Na přání Vám můžeme hotovou zakázku i dovézt.
 • Platba: Služby fakturujeme po odevzdání zakázky ve smluvené formě /e-mail, fax, výtisk atd./. U zakázek nad 10.000 Kč vyžadujeme u nových zákazníků předplatbu ve výši 50 % celkové předpokládané ceny překladu po zahájení zpracovávání zakázky, případně po zaslání vzorku přeloženého textu.
 • Záruční podmínky: Agentura ručí za správnost překladu a správnost kalkulace ceny pouze do výše ceny zakázky. Agentura neručí za jakékoli následné škody vzniklé zadavateli z důvodu chybného překladu a neručí za chyby vzniklé vinou zadavatele /nečitelný text, nejasné a dvojsmyslné formulace apod./.
 • Reklamace: Reklamaci je nutno uplatnit písemně a neprodleně poté, co byly zjištěny nedostatky. Tyto nedostatky musí zákazník přesně vyznačit a také uvést, jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit.

  Agentura sepíše se zákazníkem reklamační protokol, posoudí povahu vady, a je-li třeba, zajistí nezávislý posudek, a na základě těchto zjištění rozhodne o způsobu řešení reklamace (adekvátní sleva z ceny zakázky).

 • Autorská práva k překladu: Autorská práva k překladu přecházejí na zadavatele překladu, zadavatel je oprávněn nakládat s překladem zcela volně. Agentura má vždy za to, že autorská práva k překládanému textu má zadavatel, a neručí za případné narušení autorských práv třetích osob.
 • Ostatní služby budou fakturovány po jejich provedení.
 • Splatnost faktur je 14 dní. Penále z prodlení platby je 0.05% za každý den prodlení.
 • Jsme plátci DPH.

Husova 435
26101 Příbram IV
49°41'22.63"N
13°59'37.879"E
Tel.: +420 602 201 622, +420 602 456 365, +420 723 462 307
Fax: +420 318 402 111